Wij zijn samen kerk!

Welkom bij onze Erediensten

De Hervormde Gemeente Bergschenhoek maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland. Samen willen wij God dienen en Jezus volgen zowel in de manier waarop wij gemeente zijn maar ook in het dagelijks leven.

Iedere zondag komen we samen als gemeente van Christus om te luisteren naar het Woord. Ook worden regelmatig de sacramenten bediend van doop en avondmaal. We streven ernaar dat iedereen – jong en oud – zich thuis kan voelen tijdens de eredienst: Er is een kinderkerk en we zingen psalmen en modernere liederen onder leiding van het orgel en van de band. We gunnen elkaar ruimte, want alleen zo kunnen we samen kerk zijn.

Ook doordeweeks zijn we samen gemeente. We ontmoeten elkaar binnen diverse kringen en binnen het jeugdwerk en verschillende koffiemomenten waar het leven en het geloof worden gedeeld. Iedere dinsdag is er de bootcamp en maandelijks genieten we van een gezamenlijke maaltijd.

Weet je welkom!

 

Tekst over o.a. Jeugddiensten volgt.