Kringen

Ontdek onze kringen

Bij de Hervormde Gemeente Bergschenhoek hebben we diverse kringen, zoals bijbelkringen en gebedskringen. Deze kringen bieden de mogelijkheid om dieper in te gaan op het geloof, samen te bidden en te groeien in gemeenschap. Ontdek hoe je deel kunt nemen aan onze kringen en samen met anderen kunt groeien in je geloof.

  Er zijn in onze gemeente verschillende kringen:

Ontmoeten
Met anderen op zoek gaan naar de zin van het leven. Dat is de kern van Alpha. We beginnen daarom elke Alpha avond op een ontspannen manier met een heerlijke maaltijd. Een mooi moment om nieuwe mensen te ontmoeten en elkaar te leren kennen.

Vragen
Samen luisteren naar een inspirerend verhaal, met daarna alle ruimte om jouw vragen en gedachten te delen met elkaar in een kleine groep. Zit je met vragen over het leven en/of over het christelijk geloof? Dan is Alpha echt iets voor jou!

Ontdekken
In ongeveer 10 avonden ontdek je wat het christelijk geloof inhoudt. Elke avond staat een ander thema centraal, zoals: ‘Wie is Jezus?’, ‘Hoe kan ik geloven?’ of ‘Wat doet de Heilige Geest?’. Je praat hierover door met de andere Alpha-deelnemers in een kleinere groep. 

Meer informatie

Ontmoeten

Met anderen op zoek gaan naar de zin van het leven. Dat is de kern van Alpha. We beginnen daarom elke Alpha avond op een ontspannen manier met een heerlijke maaltijd. Een mooi moment om nieuwe mensen te ontmoeten en elkaar te leren kennen.

Vragen

Samen luisteren naar een inspirerend verhaal, met daarna alle ruimte om jouw vragen en gedachten te delen met elkaar in een kleine groep. Zit je met vragen over het leven en/of over het christelijk geloof? Dan is Alpha echt iets voor jou!

Ontdekken

In ongeveer 10 avonden ontdek je wat het christelijk geloof inhoudt. Elke avond staat een ander thema centraal, zoals: ‘Wie is Jezus?’, ‘Hoe kan ik geloven?’ of ‘Wat doet de Heilige Geest?’. Je praat hierover door met de andere Alpha-deelnemers in een kleinere groep.

Meer informatie

Er zijn in onze gemeente ruim 20 kringen en (groei)groepen, die in de periode van september tot april/mei bij elkaar komen om in gesprek te gaan rondom de Bijbel en het geloof.

Meestal gebeurt dat bij een van de kringleden thuis. Sommige kringen hebben een vaste kring- of gespreksleider, terwijl dat bij andere kringen en groepen afwisselend wordt ingevuld. Er zijn kringen voor iedere leeftijdscategorie van 18-98 jaar. En alles wat er tussen in zit.

Zou je graag meedoen? Welkom! Voor meer informatie en om je op te geven kun je mailen naar predikant via contacformulier.

Er zijn in onze gemeente ruim 20 kringen en (groei)groepen, die in de periode van september tot april/mei bij elkaar komen om in gesprek te gaan rondom de Bijbel en het geloof.

Meestal gebeurt dat bij een van de kringleden thuis. Sommige kringen hebben een vaste kring- of gespreksleider, terwijl dat bij andere kringen en groepen afwisselend wordt ingevuld. Er zijn kringen voor iedere leeftijdscategorie van 18-98 jaar. En alles wat er tussen in zit.

Zou je graag meedoen? Welkom! Voor meer informatie en om je op te geven kun je mailen naar predikant via contacformulier.

Cappuccino+
Elke derde woensdagochtend van de maand (met uitzondering van juli en augustus) komen we van 9.15 tot 10.30 uur in de kerk bij elkaar. We beginnen de ochtenden met een stukje verdieping aan de hand van een Bijbeltekst of Bijbelgedeelte. Onder het genot van een kopje koffie of thee gaan we in gesprek of creatief aan de slag. Daarna is er alle gelegenheid om samen de Here God te danken en voorbede te doen voor onze gemeente en de wereld om ons heen. Daarbij is iedereen vrij om zacht of hardop mee te doen. Voel je welkom!!

Contactpersoon: Linda van der Spek, tel. 010 5219142

Uur van gebed
Elke eerste donderdag van de maand (met uitzondering van juli en augustus) wordt er een bidstond gehouden om samen te bidden voor de gemeente, maar ook om God te danken, Hem groot te maken en de nood van de wereld aan God op te dragen. We komen daartoe bijeen in een van de zalen van de kerk. De bijeenkomst duurt ongeveer een uur en wordt daarom in het Kerknieuws aangekondigd als het “Uur van gebed”. Het aanvangstijdstip is doorgaans 19.00 uur. Iedereen is van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze vorm van gemeentewerk.

Contactpersoon: Nelie Stolk, tel. 010 5213564

Cappuccino+

Elke derde woensdagochtend van de maand (met uitzondering van juli en augustus) komen we van 9.15 tot 10.30 uur in de kerk bij elkaar. We beginnen de ochtenden met een stukje verdieping aan de hand van een Bijbeltekst of Bijbelgedeelte. Onder het genot van een kopje koffie of thee gaan we in gesprek of creatief aan de slag. Daarna is er alle gelegenheid om samen de Here God te danken en voorbede te doen voor onze gemeente en de wereld om ons heen. Daarbij is iedereen vrij om zacht of hardop mee te doen. Voel je welkom!!

Contactpersoon: Linda van der Spek, tel. 010 5219142

Uur van gebed
Elke eerste donderdag van de maand (met uitzondering van juli en augustus) wordt er een bidstond gehouden om samen te bidden voor de gemeente, maar ook om God te danken, Hem groot te maken en de nood van de wereld aan God op te dragen. We komen daartoe bijeen in een van de zalen van de kerk. De bijeenkomst duurt ongeveer een uur en wordt daarom in het Kerknieuws aangekondigd als het “Uur van gebed”. Het aanvangstijdstip is doorgaans 19.00 uur. Iedereen is van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze vorm van gemeentewerk.

Contactpersoon: Nelie Stolk, tel. 010 5213564

Trouwen doe je niet zomaar, daar komt heel wat bij kijken! In allerlei bladen en tv-programma’s zie je dat terug en krijg je adviezen over de trouwdag en alles wat erbij komt kijken.
Als gemeente vinden we het ook belangrijk dat jonge stellen goed voorbereid het huwelijk in gaan. Daarom voer je samen 2 á 3 gesprekken met de predikant als voorbereiding op je huwelijk en natuurlijk ook op de huwelijksdienst.

Trouwen doe je niet zomaar, daar komt heel wat bij kijken! In allerlei bladen en tv-programma’s zie je dat terug en krijg je adviezen over de trouwdag en alles wat erbij komt kijken.
Als gemeente vinden we het ook belangrijk dat jonge stellen goed voorbereid het huwelijk in gaan. Daarom voer je samen 2 á 3 gesprekken met de predikant als voorbereiding op je huwelijk en natuurlijk ook op de huwelijksdienst.

Kring “Genadeloos Goed” start op donderdag 19 oktober.

Na de thema-avond met Arie de Rover op 28 augustus jl. nodigt onze nieuwe kring jou van harte uit om de eerste twee hoofdstukken van dit boek (ISBN 978-94-6369-152-9) thuis te lezen en met ons na te denken en te bespreken welke betekenis dit heeft voor jou en mogelijk voor ons. Dit doen we met een inleiding en gesprek in kleine groepen.

We beginnen met koffie en thee om 19.45 en starten om 20.00 uur in de Tim & Rank-Ruimte. We besluiten de avond om 22.00 uur. We benadrukken dat deelnemen tot niets verplicht. Het is dan ook mogelijk om een gedeelte van de bijeenkomsten bij te wonen en er zijn geen kosten aan verbonden.

Als je het boek nog wilt bestellen, willen wij met inschakeling van de boekentafel natuurlijk van dienst zijn.

“Het kan zomaar. Alles goed doen maar toch fout zitten. Veel bezitten en niets hebben. Trouw gehoorzamen en toch je plicht verzuimen. Altijd thuis en toch vervreemd zijn. Verwelkomd worden en niet naar binnen willen. In God geloven maar God niet geloven. De theorie van genade kennen we allemaal: God heeft ons zo lief, dat Hij ons in Christus onze zonden vergeeft. Maar wat doet dat met je en hoe kan je van deze genade leren leven? Want je leven verandert pas echt, als die genade dagelijkse praktijk voor je wordt.“

Graag tot ziens op onze kringavonden!

Arjan Rougoor en Teus van der Heiden (email)

Kring “Genadeloos Goed” start op donderdag 19 oktober.

Na de thema-avond met Arie de Rover op 28 augustus jl. nodigt onze nieuwe kring jou van harte uit om de eerste twee hoofdstukken van dit boek (ISBN 978-94-6369-152-9) thuis te lezen en met ons na te denken en te bespreken welke betekenis dit heeft voor jou en mogelijk voor ons. Dit doen we met een inleiding en gesprek in kleine groepen.

We beginnen met koffie en thee om 19.45 en starten om 20.00 uur in de Tim & Rank-Ruimte. We besluiten de avond om 22.00 uur. We benadrukken dat deelnemen tot niets verplicht. Het is dan ook mogelijk om een gedeelte van de bijeenkomsten bij te wonen en er zijn geen kosten aan verbonden.

Als je het boek nog wilt bestellen, willen wij met inschakeling van de boekentafel natuurlijk van dienst zijn.

“Het kan zomaar. Alles goed doen maar toch fout zitten. Veel bezitten en niets hebben. Trouw gehoorzamen en toch je plicht verzuimen. Altijd thuis en toch vervreemd zijn. Verwelkomd worden en niet naar binnen willen. In God geloven maar God niet geloven. De theorie van genade kennen we allemaal: God heeft ons zo lief, dat Hij ons in Christus onze zonden vergeeft. Maar wat doet dat met je en hoe kan je van deze genade leren leven? Want je leven verandert pas echt, als die genade dagelijkse praktijk voor je wordt.“

Graag tot ziens op onze kringavonden!

Arjan Rougoor en Teus van der Heiden (email)