Huisreglement

De kerkenraad stelt telkens voor een periode van vier jaar een beleidsplan op, na daarover overleg gepleegd te hebben met het college van kerkrentmeesters, het college van diakenen en daarvoor in aanmerking komende organen van de gemeente.

Het onderstaande beleidsplan is door de kerkenraad vastgesteld op 15 april 2021.
De presentatie aan de gemeente staat geagendeerd op de gemeenteavond van 22 juni 2021, waarbij ook ruimte is gereserveerd voor het onderlinge gesprek over dit plan.